Afers Socials destina un 75% més als programes de la Fundació Privada Tutelar

Foto:SFGA/CEsteve

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Victor Filloy ha presentat la renovació del Conveni amb la Fundació Privada Tutelar, que té com a funció principal acompanyar i donar suport a totes aquelles persones que tenen la capacitat jurídica modificada per la Batllia. Aquesta és una prestació de naturalesa social, garantida i que té caràcter gratuït.

La renovació, que actualitza el conveni del 2008, suposarà un canvi de mirada amb relació al terme de tutela. En aquest sentit, Filloy ha detallat que “hem d’abolir el terme de ‘tutela’ perquè era un concepte paternalista que hem substituït per ‘seguiment’, ‘atenció’,cuidar a la persona’, ‘orientar-la’. Això és perquè aquestes persones ja tenen capacitat de decidir per elles mateixes”.

Per aquest nou acord està previst que Govern faci una aportació de 351.762,72 euros per a cobrir el funcionament, els suports i els programes d’atenció durant el 2021. Així mateix, el titular d’Afers Socials ha anunciat la creació d’un Grup de Treball Tècnic per fer el seguiment de les actuacions tècniques necessàries per al bon funcionament dels programes amb les persones beneficiàries i resoldre possibles discrepàncies en el desenvolupament del Conveni.