Liberals dona suport a les millores pels autònoms i a “l’esperada” regulació del Cos d’Educació

Penúltima sessió de la legislatura amb textos legals importants per aprovar com una modificació de la llei de la CASS per millorar la situació dels autònoms que, entre d’altres, contempla un pagament de les cotitzacions de forma més equitativa que permetrà que no estiguin totes vinculades al sou mitjà; i la regulació, a través d’una llei específica, del Cos d’Educació.

Els consellers liberals han donat suport a la modificació de la Llei de la CASS per millorar la situació dels treballadors per compte propi però Jordi Gallardo ha alertat que “això no és suficient per resoldre tots els problemes que afecten el treball autònom” tot i que ha assegurat que “representa un avenç en l’objectiu, necessari i urgent, de reduir el dèficit legislatiu en relació amb el treball per compte propi”. El president liberal ha valorat positivament que el text contempli “un tractament més favorable cap als joves i en algunes prestacions per als autònoms” però ha remarcat que “tenim pendent un major impuls i suport als treballadors per compte propi, cada vegada més importants en el sector productiu del país, que els Liberals afrontarem a la propera legislatura”.

Pel que fa a la Llei del Cos d’Educació, els consellers liberals també l’han votat a favor però han lamentat “l’oportunitat perduda”, ja que “ens hagués agradat un altre tipus de llei: més valenta, més garantista i més justa envers el Cos d’Educació, que és un dels col·lectius més sensibles amb els quals compta l’Administració General” ha subratllat Ferran Costa.

De fet, des del Grup Liberal s’han presentat dues reserves d’esmena per millorar el text. La primera perquè contempli l’opció de prejubilació dels membres del sistema congregacional com estipula la llei per la resta de docents, “són tan meritoris com els altres per optar a la prejubilació, el desgast el pateixen tots iguals i hauríem d’evitar arbitrarietats” ha defensat Costa. La segona reserva d’esmena incidia en la necessitat de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació en la llei. Cap de les dues ha prosperat, tot i que sorprenentment el ministre Jover ha informat que recentment “havia tramitat una carta als docents de les escoles congregacionals per estudiar el cas de les prejubilacions”.

Durant la sessió d’aquest dijous, el Grup Parlamentari Liberal també ha votat a favor del nou Reglament del Consell General. Judith Pallarés ha defensat el nou text, ja que “potencia la transparència, millora el finançament dels grups parlamentaris i agilitza els tràmits de la cambra”.

Per últim, avui també s’ha aprovat amb el vot favorable dels consellers liberals la Llei de conservació de medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. Durant l’explicació de vot Pallarés ha ressaltat “el compromís dels liberals de tot el món en la defensa i protecció del medi natural” com un dels passos per lluitar contra el canvi climàtic

Totes les intervencions dels consellers generals del Grup Parlamentari Liberal al nostre canal de YouTube: