Sis mesos més per acollir-se als ERTOs i per als ajuts als treballadors per compte propi

La possibilitat d’acollir-se a la suspensió temporal dels contractes de treball o a la reducció de la jornada laboral (figures popularment conegudes com a ERTO), s’allargarà en el temps fins al 30 de juny vinent. La llei en vigor expirava aquest 31 de desembre i tant el Govern com els grups parlamentaris que li donen suport (Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos), consideraven indispensable prorrogar aquestes figures almenys mig any més, tenint en compte la situació actual de la pandèmia i el futur incert al voltant d’aquesta. Així, el Consell General ha aprovat aquest dijous un nou Projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per fer front a la situació d’emergència sanitària. Aquest text també contempla que els treballadors per compte propi es puguin acollir als ERTO, així com que puguin sol·licitar una reducció o suspensió de la cotització a la CASS.

Aquesta figura ha estat imprescindible per poder fer front als estralls econòmics causats per les restriccions implantades per fer front a la pandèmia. En aquest sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que “La llei encara en vigor ha servit per donar cobertura a 5687 persones assalariades i a les empreses respectives”. A la vegada, Gallardo ha emfasitzat que “el virus segueix present i aquesta persistència ens obligarà, en els propers mesos, a tenir la necessària capacitat de reacció, existint la possibilitat de prendre decisions que tinguin un inevitable impacte sobre el teixit comercial, empresarial i productiu d’aquest país”.

En el seu discurs el titular d’Economia i Empresa, ha remarcat que “de manera complementària, aquestes mesures també contemplen les prestacions corresponents per a treballadors per compte propi que desenvolupen la seva activitat als mateixos sectors” que pateixin les restriccions establertes per l’Executiu. Aquesta mesura amplia la cobertura als autònoms que podran sol·licitar la reducció o suspensió de les seves cotitzacions a la CASS.

Precisament en el marc d’aquesta gestió, el Consell General ha aprovat també avui una pròrroga de dos mesos més perquè l’Executiu pugui seguir establint mesures per frenar la propagació de la Covid-19. És necessari que el Govern continuï decretant accions com l’ús de la mascareta o la limitació de les persones en espais tancats. Les dades sanitàries continuen mostrant la importància de la vacunació, actualment de les 17 persones ingressades a l’UCI, 13 no estan vacunades.

Millora de la gestió dels comuns

Un altre punt de l’ordre del dia destacat de la sessió ha estat la Proposició de llei de finances comunals, entrada pels set comuns. El text “introdueix actualitzacions, precisa conceptes que reforcen la seguretat jurídica dels comuns”, així com “en milloren el seu funcionament“. Un punt important del text i que era una petició de les corporacions és que els fons propis de les societats participades dels comuns (com els camps de neu), no computaran en el càlcul del seu endeutament. Un aspecte rellevant especialment després de dues temporades complicades per l’esclat de la pandèmia.

En un altre ordre de coses, el Consell General ha aprovat de manera unànime la Proposta d’acord per a la creació d’una Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions. Aquesta proposta d’acord habilita la creació d’una comissió especial amb una àmplia participació de les institucions i dels agents socials i econòmics del país, per trobar solucions efectives, entre tots, als problemes actuals de la CASS

En la sessió d’aquest dijous també s’han aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme per recollir les recomanacions d’organismes internacionals com el GRECO, la revocació de l’autorització administrativa de la Universitat Oberta de la Salle i l’informe del Tribunal de Comptes de l’exercici 2019.