El Grup Liberal rep amb “prudència” el criteri favorable de Govern a la Proposició de llei de transparència i accés a la informació

El Grup Parlamentari Liberal rep amb “prudència” el criteri favorable de Govern a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació, ja que “en alguns punts el criteri de Govern és molt dispar al nostre”. També, subratlla que “tot i que no ha succeït en aquesta legislatura, no podem donar per fet que la proposició de llei es prengui en consideració, malgrat el criteri favorable de Govern, fins a escoltar la postura del Grup Parlamentari Demòcrata”.

El president del Grup Liberal, Jordi Gallardo, valora positivament que l’executiu hagi emès un criteri favorable sobre el text però alerta que “volem estar molt atents a les reserves que Govern apunta en el seu criteri, ja que en determinats aspectes el criteri de l’executiu és molt dispar al nostre”.

Les reserves a les quals fa referència Gallardo van vinculades “a la gestió de la informació d’institucions com ara l’UIFAND, l’INAF i l’AREB”, ja que des del Grup Liberal es considera “important l’accés a la informació per part dels consellers generals a aquestes institucions sota els criteris de discreció i reserva que fixa la llei”.

Aquest és un dels punts que el president del Grup Liberal ha remarcat que “des de Govern no es comparteix i on rau la disparitat de criteris”, tot i això ha indicat que “esperem que en el cas que la llei s’accepti a tràmit, siguem capaços de trobar un punt intermedi, que segurament no satisfaci al 100% a cap de les dues parts, que ens permeti tirar endavant una llei que el mateix Govern reconeix que és necessària”.

Pots consultar el criteri de Govern al següent enllaç:

Butlletí 52/2018 del Consell General