El Grup Liberal proposa que els comptes de tots els grups parlamentaris es facin públics

Foto: Consell General

El Grup Parlamentari Liberal traslladarà demà mateix una demanda a la Síndica General perquè els comptes de tots grups parlamentaris es facin públics de manera immediata.

Actualment, la Sindicatura ja disposa dels comptes de tots els grups parlamentaris, ja que se sotmeten a l’escrutini del Tribunal de Comptes anualment. La publicació dels comptes de tots els grups suposa un exercici de transparència que mostrarà la gestió que fa cada grup parlamentari dels fons que reben per part del Consell General i les retribucions que perceben els seus integrants. Des del Grup Liberal es considera que “revelar de manera transparent i global els comptes de tots els grups parlamentaris és la millor manera d’informar a la ciutadania de l’ús que es fa dels diners públics”.

El Grup Parlamentari Liberal també sol·licitarà que des del Consell General es redacti un reglament que determini clarament quines retribucions dineràries poden rebre els consellers generals per part dels grups en funció de les atribucions i els càrrecs que ocupen. Actualment i amb la darrera modificació del Reglament del Consell General en vigor, no existeixen aquestes directrius i s’ha atorgat als grups la potestat de retribuir als seus consellers generals en funció de les seves tasques. El Grup Parlamentari Liberal subratlla que en tot moment s’ha cenyit a les indicacions vigents en l’actualitat, aprovades de forma unànime pels grups parlamentaris de la darrera legislatura, i que tots els pagaments als seus consellers s’emmarquen en la més estricta legalitat i se sotmeten a la fiscalització del Tribunal de Comptes.

A més, el Grup Parlamentari Liberal entrarà una esmena a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública perquè els comptes dels grups parlamentaris hagin de ser públics i d’aquesta manera els ciutadans puguin saber amb claredat quines són les assignacions dineràries que els grups reben del Consell General i a què dediquen els diners.

De fet, el Grup Liberal remarca que la llei de transparència és un compromís que Liberals va contraure amb la ciutadania, ja que era un dels punts destacats del programa electoral amb el qual va concórrer a les passades eleccions generals. En el marc d’aquest compromís amb la transparència, els quatre consellers generals ja van realitzar a l’inici d’aquesta legislatura una declaració de béns davant notari que repetiran al final de mandat. 

Per últim, el Grup Parlamentari Liberal creu que la millor forma d’evitar “l’opacitat”, a la qual ha fet referència el president del GPS, és que el Consell General treballi per establir els mecanismes necessaris per garantir la transparència de l’ús de tots els fons públics que perceben els grups parlamentaris.