El Grup Liberal preguntarà al Govern per la situació d’urgències, les condicions dels treballadors de la Duana i el futur de les pensions

La primera sessió de control al Govern d’aquest any tindrà 7 preguntes dels consellers del Grup Parlamentari Liberal relacionades amb diversos temes d’actualitat política i social. La primera d’elles fa referència a la situació del servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en la qual es demana l’executiu que expliqui “els motius que han generat malestar entre el personal mèdic, d’infermeria i administratiu” i que informi “quina és la solució proposada davant la problemàtica del servei d’urgències”.

Els consellers liberals també preguntaran per les condicions de treball dels agents de la Duana davant les reiterades demandes  dels representants dels treballadors alertant de les condicions de les instal·lacions. En concret, es demana si “Govern és coneixedor de la problemàtica existent al departament de Duana” i en cas afirmatiu, quins són aquests problemes i com pensa solucionar-los.

La polèmica sorgida a les últimes setmanes arran de l’adjudicació directa a l’empresa Spai del contracte del manteniment del maquinari d’IBM gestionat pel Departament de Serveis Informàtics també es debatrà al Consell General. El Grup Parlamentari Liberal preguntarà per “la manca total de previsió per a formalitzar un nou contracte de manteniment dins d’uns terminis raonables” que han provocat l’adjudicació directa i amb caràcter d’urgència.

El darrer estudi actuarial encarregat per la CASS sobre la sostenibilitat del fons de reserva de jubilació indica que Govern hauria de començar a fer aportacions directes al fons de reserva l’any 2023 i que cap al 2037 el sistema entraria en fallida. Davant aquestes conclusions els consellers liberals preguntaran al Govern “si pensa implementar les recomanacions presentades per aquest estudi” i en cas negatiu, “si pensa aplicar-ne d’altres no contemplades en l’estudi actuarial”.

Altres preguntes presentades pels consellers del Grup Parlamentari Liberal fan referència a l’estat de conservació del colomer de la Casa d’Areny-Plandolit donat que “s’ha constatat que es troba en un estat deplorable” i com pensa l’executiu evitar atacats vandàlics als monuments; a les dades de la inversió estrangera dels últims tres anys per conèixer la xifra formalitzada i els llocs de treballs creats; i per últim, a la situació del projecte per la implementació al país d’una delegació de l’Institut Baselga.