Pregunta urgent del Grup Liberal per les coaccions als màxims accionistes de BPA

ANDORRA LA VELLA 22/10/2015 SESSIÓ DE CONROL AL GOVERN DEL CONSELL GENERAL. FOTO DIGITAL EDUARD COMELLAS POLÍTICA CONSELL GENERAL PARLAMENT

El president suplent del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo, ha registrat a Sindicatura una pregunta urgent perquè Govern respongui si era coneixedor de la gravació que provaria l’extorsió i coacció als màxims accionistes de BPA perquè facilitessin informació bancària a les autoritats espanyoles.

L’àudio, publicat primer en un mitjà de comunicació espanyol, del qual avui se’n fa ressò la premsa andorrana recolliria les coaccions de l’agregat d’Interior de l’ambaixada Espanyola a Andorra oferint als accionistes de BPA la possibilitat d’evitar la intervenció de Banco Madrid, filial de BPA. La gravació és del 2 de juny del 2014.

Aquesta informació “representaria, de ser certa, una coacció i extorsió a ciutadans andorrans per part d’autoritats d’altres països, un fet especialment greu, si el Govern d’Andorra n’ha tingut coneixement” ha emfasitzat Jordi Gallardo.  El president suplent del GPL també ha volgut remarcar que “tampoc es podria acceptar l’atac a la sobirania d’Andorra que suposaria que un representant d’un Govern d’un altre país hagués dut a terme aquestes coaccions i amenaces”. Davant d’aquests fets, Gallardo demana al Govern “que no romangui inactiu”.

Escolta a Jordi Gallardo explicant els motius de la pregunta urgent al Govern:

 

** A continuació pots llegir la pregunta íntegra


Casa de la Vall, 11 d’octubre de 2017

 

A la Sindicatura

 

El sotasignat, M.I. Jordi Gallardo Fernàndez, Conseller General del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral i urgent com preveu els articles 130 i 131 de l’esmentat reglament, davant el Ple del Consell General.

Pregunta que es formula al Govern relativa a Banca Privada d’Andorra

Vista la notícia publicada en un mitjà escrit espanyol el 10 d’octubre i també a la premsa andorrana el dia 11 d’octubre del 2017,

Vist que segons aquesta informació, el Ministeri d’Interior del Govern espanyol, mitjançant l’agregat d’Interior de l’ambaixada espanyola a Andorra, va oferir als accionistes de Banca Privada d’Andorra, el 2 de juny de 2014, la possibilitat d’evitar una intervenció de Banco Madrid (filial espanyola de BPA),

Vist que segons la notícia publicada la intervenció s’evitaria si els màxims accionistes de BPA es prestaven a col·laborar facilitant informació bancària,

Atès que els fets esmentats en la notícia representarien, de ser certs, una coacció i extorsió a ciutadans andorrans per part d’autoritats d’altres països,

Atesa la gravetat dels fets explicats en la notícia es demana,

¿Pot informar el Govern d’Andorra si és coneixedor de l’existència d’aquesta gravació?

 

Jordi Gallardo Fernàndez                             
Conseller General del Grup Parlamentari Liberal