Pensions de la Funció Pública

Comunicat de premsa 

Des de Liberals d’Andorra volem fer un primer balanç del Projecte de llei qualificada de regulació del pla de pensions de la funció pública.

Primer, lamentem novament que es tracti d’un projecte de llei amb indicis d’inconstitucionalitat, una pràctica que comença a ser habitual en DA.

Segon, es tracta d’un projecte de llei del tot inintel·ligible, que denota que s’ha redactat pensant en els interessos del sector financer. Bàsicament, es tracta de les condicions d’una assegurança en la branca de jubilació, i no d’una veritable reforma d’un tema tan important com és el de les pensions del sector públic.

Tercer, és un projecte de llei del tot discriminatori i poc rigorós, ja que únicament pretén regular les pensions de l’Administració general, quan ja existeix un aute de primera instància que ha considerat que una llei pot ser inconstitucional pel fet de vulnerar el principi d’igualtat.

Quart, considerem vergonyós que aquesta llei tingui caràcter de llei qualificada. El que fa és blindar interessos del sector financer de les asseguradores amb un procediment que no preveu la Constitució. La regulació de les condicions privades de l’assegurança de jubilació amb una entitat privada d’assegurances no és una matèria reservada a una llei qualificada, tot i que hi haurà aspectes que sí que hauran de tenir aquest rang tal com s’ha redactat el projecte de llei.

Cinquè i últim, considerem un nyap el fet d’aprofitar una llei que vol regular el sistema de pensions de tota l’Administració pública per introduir la prohibició de contractar nous funcionaris (a excepció d’alguns cossos especials), plantejament que, al nostre entendre, ha de ser objecte d’un estudi aprofundit sobre la dimensió actual del funcionariat, les necessitats del servei públic i el plantejament de futur que hom li vulgui donar.

 

Liberals d’Andorra