La majoria seguirà treballant per assolir el Pacte d’Estat de Salut

Els tres grups parlamentaris de la majoria (Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos) mostren el seu ferm compromís per assolir el Pacte d’Estat de Salut. Fruit d’aquesta convicció, s’ha acordat conjuntament amb la resta de forces polítiques del Consell General i l’Executiu elaborar un nou document que acosti les posicions de totes les forces parlamentàries perquè aquest pacte d’Estat pugui tirar endavant.

Durant la trobada celebrada aquest migdia a l’Edifici Administratiu de Govern, que també ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Esport, i del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha decidit que sobre la base de la proposta inicial elaborada per l’Executiu i la presentada avui pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata es pugui desenvolupar un nou document que pugui rebre el suport unànime de tots els grups.

Per assolir aquest objectiu, els grups de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, conjuntament amb el ministeri de Salut i el GPS han acordat definir un grup de treball que serà l’encarregat de redactar la nova proposta cercant el màxim consens. D’aquesta manera, es treballarà de forma conjunta perquè el Pacte d’Estat de Salut sigui una realitat i permeti posar fil a l’agulla per mantenir l’elevada qualitat del nostre sistema de salut.

Des dels grups de la majoria es considera imprescindible poder assolir aquest pacte d’Estat, ja que mostraria el compromís clar davant la població i el personal sanitari que totes les forces polítiques seguiran destinant els recursos necessaris per mantenir la qualitat del nostre sistema de salut.