L’oposició en bloc presenta recurs contra l’acord de Sindicatura de declarar urgents 13 textos legislatius

L’oposició parlamentària en bloc ha presentat un recurs contra la decisió de Sindicatura d’atribuir el caràcter d’urgent a 13 projectes i proposicions de llei, el que a la pràctica suposa reduir a la meitat els terminis de presentació d’esmenes i la potestat per habilitar dies hàbils pel treball en comissió en període entre sessions.

El president del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo, creu que amb la decisió de Sindicatura “s’ha tensat la interpretació del reglament del Consell General per beneficiar a la majoria” i lamenta que “no s’ha volgut trobar un consens” per determinar a quins textos se’ls dona prioritat davant l’embús legislatiu que pateix el legislatiu a tres mesos d’acabar la legislatura. Gallardo ha recordat que “actualment hi ha 30 lleis a tràmit al Consell General incloent-hi el Pressupost que és de procediment especial”.

El recurs signat pels tres consellers del Grup Liberal, els cinc d’UL-CGILM, els tres del PS i Víctor Naudi d’SDP reclama a Sindicatura que “s’anul·li el referit acord” perquè “no és ajustat a dret i conculca el Reglament del Consell General”, concretament l’article 82.1 que indica que “[…], la Sindicatura pot acordar que una qüestió tingui el procediment d’urgència a partir del tràmit següent a aquell en curs”.  En aquest sentit, el recurs remarca que “l’article expressa literalment l’abast de Sindicatura, que és acordar UNA SOLA QÜESTIÓ i en cap cas que 13 qüestions siguin declarades urgents”. A més, l’escrit subratlla que en cap moment el Grup Demòcrata no ha emès 13 peticions separades, una per cada projecte que s’ha declarat urgent.

En el recurs també es fa menció a l’article 79 del Reglament que recull que “de manera excepcional, la Sindicatura podrà habilitar com a hàbils a efectes determinats els dies dels períodes entre sessions, per raons d’urgència”. En aquest punt, els consellers de l’oposició posen en relleu que “la qualificació d’excepcionalitat no pot derivar del final de legislatura sinó per les mateixes raons intrínseques de les Lleis, mai per manca de previsió”. I afegeixen, que “la declaració d’urgència implicaria lògicament la preferència en la tramitació […] i que hagués sigut necessari reunir la Junta de Presidents […] almenys per establir aquest ordre de prelació”.

El text presentat a Sindicatura també fa referència a la possible inconstitucionalitat de la decisió, ja que “podria haver estat promoguda per impedir que els Consellers Generals gaudissin del temps suficient per fer la seva missió”. A més, afegeix que la decisió adoptada per Sindicatura “dificulta que els Consellers Generals puguin executar la seva missió lliurement i sense pressions”. Per últim, el text també recorda que actualment ja hi ha dos projectes de llei amb tramitació urgent: el de Pressupost i el de regulació de l’establiment de preus mínims del tabac.

A continuació, pots consultar el recurs en PDF:

escaner-recurs-oposicio-26nov2018