Les urnes no han votat un Acord d'Associació amb l'UE

No estan legitimats

Les urnes no han votat un Acord d’Associació amb l’UE

Aquest govern no està legitimat per negociar un acord d’Associació amb l’UE, no ha rebut el suport dels electors per a dur a terme aquest mandat crucial per al devenir d’Andorra. Com han canviat de model, ja que el programa de DA clarament parlava d’una integració a l’Espai Econòmic Europeu i no d’acord d’Associació, proposta que era del Partit Socialdemòcrata, si canvien la proposta han de tornar a validar-la a les urnes. Això seria lo just si realment l’opinió de les andorranes i els andorrans fos important per al Govern, atès que parlem possiblement d’un gir que pot determinar el futur econòmic i social del país. DA està fent un mal ús de la majoria que els electors els hi van donar i ha decidit unilateralment que és el correcte. No estem parlant de la ubicació d’una rotonda o el traçat d’una carretera, ni tampoc d’una campanya turística, decisions que òbviament es poden prendre sense portar-les al programa electoral o fer-les de manera diferent arribat el cas, ja que l’impacte pel país no és el mateix. Estem parlant de quin ha de ser l’encaix d’Andorra dins d’Europa, i sobre aquest tema els andorrans tenim dret a poder opinar, a ser informats i a ser consultats. Un Govern que ja està en campanya i que per tant es podria dir en funcions, no hauria de prendre cap tipus de compromís que ens pugui comprometre com a país, i sobre tot sense la validació dels ciutadans. Però no és el cas, i el Govern que no permet cap opinió contrària o discordant sobre aquest o d’altres temes, ja que ràpidament desautoritza o menysté, pretén que ens creguem que l’acord d’Associació només aportarà coses positives pel país, sense cap cost, sense cap preu i sense cap perduda de sobirania legislativa. El Govern desautoritza l’informe de la consultora que parla dels riscos que un acord d’associació suposarien pel país perquè l’informe diu el que el Govern no vol sentir, però els ciutadans sí tenim dret a saber. El més honest seria parlar dels riscos i dels avantatges, no només del que més ens interessa. El Govern desmereix l’informe de KPMG perquè només parla dels riscos, quan DA només parla de les oportunitats que s’obriran amb l’acord. ¿Per què hem de creure a uns i a d’altres no?