Jordi Gallardo pregunta pel cost de la unitat de radioteràpia

ANDORRA LA VELLA 22/10/2015 SESSIÓ DE CONROL AL GOVERN DEL CONSELL GENERAL. FOTO DIGITAL EDUARD COMELLAS POLÍTICA CONSELL GENERAL PARLAMENT

Govern haurà d’explicar quin és el cost d’implantació de la unitat de radioteràpia que es vol instal·lar al país. Jordi Gallardo, president suplent del Grup Parlamentari Liberal (GPL), ha entrat una bateria de preguntes escrites perquè l’executiu exposi els costos de la decisió d’implantar una unitat de radioteràpia al país i quines partides pressupostàries hi destinarà.

L’anunci el va fer el cap de Govern durant el debat d’orientació política i ara des del Grup Liberal es vol saber els costos d’aquesta decisió. D’una banda, es demana “quin és el cost d’implantació de la unitat de radioteràpia calculat pel Govern” i també “quines partides pressupostàries contempla”, així com el detall de cadascuna d’aquestes. Per últim, Gallardo també vol que el Govern respongui sobre l’estimació de “costos de manteniment” que tindrà la unitat de radioteràpia un cop es posi en funcionament.

El president suplent del GPL, Jordi Gallardo, subratlla que “des del Grup Liberal estem d’acord amb els avantatges que suposaria la implantació d’una unitat de radioteràpia al país per evitar els llargs desplaçaments del pacients” i afegeix que “cal que l’atenció que puguin rebre a Andorra s’equipari a la que reben actualment a Barcelona o Toulouse”.

**A continuació pots llegir el text íntegre de la pregunta escrita.


Casa de la Vall, 5 d’octubre de 2017

 

A la sindicatura

 El sotasignat, M.I. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per la present m’adreço a V.M.I.S., i d’acord amb el que disposa l’article 129 del capítol 4 del Reglament del Consell General, sol·licito una resposta escrita del Govern en el millor termini, a la pregunta relativa a la implantació al Centre Hospitalari Andorrà d’una unitat de radioteràpia.

 

Atès que durant la celebració del debat d’orientació política el M.I Cap de Govern va anunciar la decisió d’implantar al país una unitat de radioteràpia,

 

Es pregunta al Govern,

 

¿Quin és el cost d’implantació de la unitat de radioteràpia calculat pel Govern?

¿Quines partides contempla?

¿Pot el Govern detallar l’import estimat per a cada partida?

 ¿Quin és el cost de manteniment estimat pel Govern d’aquesta unitat un cop posada en funcionament?

 

Jordi Gallardo Fernàndez
Conseller General del Grup parlamentari Liberal