Es pren en consideració la proposició de llei de transparència del Grup Liberal

La Proposició de llei de transparència i accés a la informació presentada pel Grup Parlamentari Liberal ha estat presa en consideració, amb els vots a favors de tots els grups excepte d’SDP, i ara continuarà la seva tramitació en comissió.

Durant la defensa de la proposició de llei, Jordi Gallardo, ha posat l’èmfasi en el fet que “el dret d’accés a la informació pública és un dret que permet d’altres drets, i a més assegura i enforteix la participació ciutadana en la vida política”. També ha instat als estaments públics a “treballar en favor d’unes institucions transparents que permetin un enfortiment dels valors i la governabilitat democràtica de la nostra societat”.

El president del Grup Liberal ha subratllat que “no concebem un Estat amb secrets o informacions privilegiades, ja que això podria representar que s’actua en funció d’algun interès particular”. En aquest punt, ha indicat que “acceptem i entenem excepcions a aquest principi sempre que es sustentin en el propi interès general dels ciutadans o per raó d’Estat” i ha alertat que “els buits legals que de vegades s’han argumentat per limitat aquest accés no han de ser un obstacle del tot insalvable”, per això s’han inclòs a la proposició de llei “els criteris, els paràmetres i l’organisme que poden permetre complir amb el deure d’accés a la informació dels càrrecs electes mantenint la confidencialitat que la informació sensible requereix”.

Gallardo defensa la “coherència” del Grup Parlamentari Liberal

Durant el debat de l’esmena a la totalitat de la modificació de la llei de transferències, Gallardo ha refermat “la coherència del Grup Liberal amb els criteris i les decisions que pren”. En aquest sentit, ha incidit que “les nostres postures no són immobilistes i que el gir que vam fer entorn aquesta llei ha permès que avui no tinguem aprovat un text que era inconstitucional”. El Grup Parlamentari Liberal s’ha abstingut en la votació “perquè contràriament al que el cap de Govern ens va dir, no té el suport de tots els comuns”.

Suport a les lleis d’Ensenyament Superior i de la Universitat d’Andorra

El Grup Parlamentari Liberal ha donat suport als dos projectes de llei que regularan l’ensenyament superior i universitari. El conseller Ferran Costa ha destacat “el bon ambient de treball a la Comissió d’Educació que ha permès enriquir i millorar les lleis”. Costa ha ressaltat que “els dos textos ens semblen completament necessaris i suposen un pas endavant, ferm i decidit, per donar la rellevància que pertoca i ordenar l’ensenyament superior al nostre país”. Tot i això, ha lamentat que no s’hagin acceptat les esmenes liberals que “haurien garantit l’autonomia tant institucional com acadèmica de les institucions universitàries”. Les dues lleis han estat aprovades amb el vot a favor de tots els grups.