El Grup Liberal vol tota la informació sobre l’adjudicació a l’empresa Spai

El Grup Parlamentari Liberal (GPL) sol·licita al Govern tot un seguit de pressupostos i documentació sobre les adjudicacions de manteniment informàtic a l’empresa Spai.

La demanda d’informació s’ha entrat a Sindicatura després que les explicacions de la ministra Descarrega responent a la pregunta parlamentària de Ferran Costa fossin clarament insuficients. De fet, “la ministra no va ser capaç d’aclarir-nos els aspectes que li estàvem preguntant durant la sessió parlamentària i ella mateixa ens va emplaçar a fer-ho a través d’una demanda d’informació” ha explicat Costa.

El conseller general liberal sol·licita a l’executiu que li faci arribar còpia dels “pressupostos presentats per les empreses a les demandes de pressupostos  dels dies 22 gener de 2016 i 19 de febrer de 2016” i “l’informe tècnic d’adjudicació del dia 1 de març de 2016”.  La petició també inclou “la proposta econòmica presentada per l’empresa Spai amb data 16 de gener del 2018 per un import de 110.646,59 €, així com la còpia de la seva sol·licitud per part de Govern”.

Per últim, el conseller Ferran Costa inclou en la demanda d’informació “la sol·licitud per part de Govern a l’empresa Spai perquè acrediti la seva exclusivitat al país per aquest tipus de feines, tinguda en compte per a l’adjudicació publicada al BOPA número 7 de data 31 de gener del 2018 a l’empresa Spai”.

Pots veure la pregunta parlamentària sobre les adjudicacions a l’empresa Spai al següent vídeo del nostre canal YouTube: