El Grup Liberal valora positivament el mandat de Josep Rodríguez com a Raonador del Ciutadà

L’actual Raonador del Ciutadà, Josep Rodríguez Gutiérrez, ha presentat aquest dilluns davant la Comissió Legislativa d’Interior l’informe anyal corresponent a l’any 2016. Aquest serà l’últim informe que presentarà Rodríguez Gutiérrez al Consell General, ja que finalitza el seu mandat el pròxim mes de setembre. Sobre les dades presentades, Jordi Gallardo, president suplent del Grup Parlamentari Liberal, ha valorat positivament el fet que “el 22% de les reclamacions davant de l’administració es resolguin a favor del demandant” afegint que “tot i que és un percentatge que ens agradaria que millorés, estem per sobre de la dels països del voltant”.

D’altra banda, tot i que en els darrers anys han millorat els terminis de resolució de les sentències judicials, Gallardo ha alertat que “és un aspecte en el qual hem d’estar atents perquè podria ser un dels principals drets fonamentals en els quals podríem tenir una situació complexa” pel fet que puguin augmentar els casos a causa de l’encara vigent crisi econòmica.

Per últim, Jordi Gallardo ha fet “una bona valoració del mandat del sr. Rodríguez” al capdavant d’una institució, la del Raonador del Ciutadà, que cada cop utilitza més gent i ha demanat “un esforç a les administracions a l’hora d’encarar les demandes dels particulars  perquè siguin facilitadores per buscar solucions als problemes” que plantegen els ciutadans.