El Grup Liberal valora molt positivament les esmenes del Col·legi d’Enginyers a la llei de transició energètica

El Grup Parlamentari Liberal (GPL) s’ha reunit amb representants del Col·legi d’Enginyers d’Andorra per recollir les propostes d’aquesta entitat sobre el Projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. En aquest sentit, Ferran Costa subratlla que “les esmenes aportades pel Col·legi d’Enginyers d’Andorra acaben de perfilar i millorar alguns aspectes del text que ja d’entrada és molt bo”. A més, Costa indica que “la llei contempla tots els objectius als quals Andorra ha de fer front després de la signatura de l’Acord de París” que el Consell General va ratificar a finals de l’any 2016.

Des del Col·legi d’Enginyers d’Andorra es proposen sis esmenes al text legislatiu amb la intenció d’ajudar a impulsar la llei. Un dels canvis que es volen introduir és la de possibilitar que empreses que no ofereixen serveis energètics però que generen calor en algunes de les seves activitats (per exemple, un comerç amb cambres frigorífiques), puguin vendre aquesta energia generada si és per sota del llindar de 300kW sense que tingui una consideració econòmica diferent de la del negoci principal. D’aquesta manera, es facilita i es potencia aquesta pràctica d’optimització energètica i els consegüents beneficis mediambientals.

Altres canvis recollits en les esmenes contemplen l’obligatorietat de disposar de qualificació energètica també en els habitatges de lloguer cinc anys després de l’entrada en vigor de la llei, així com donar un paper més rellevant a l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic perquè sigui l’organisme encarregat de centralitzar les dades del consum energètic nacional i rebre tota la informació sobre el comptatge de l’energia elèctrica.