El Grup Liberal presenta 72 esmenes a la llei de persona i família

Es pretén acabar amb la discriminació entre parelles per motius de gènere

El Grup Parlamentari Liberal ha presentat 72 esmenes al Projecte de llei qualificada de la persona i la família centrades principalment en el fet que no discrimini la formalització de les parelles per la seva orientació sexual i en fer que el text sigui neutre en qüestions de gènere.

La majoria de les 72 esmenes proposades pel Grup Liberal es centren a evitar la discriminació actual, i que el nou text continua recollint, en la formalització de les parelles per raons de sexe. D’aquesta manera, les modificacions del text contemplen “parlar només de casaments, de tal forma, que no es tingui en compte la condició sexual de la parella” explica Judith Pallarés, acabant amb la distinció existent entre matrimoni civil i unió civil, segons qui conforma la parella. Es reservaria la denominació de matrimoni per la unió d’un home i una dona seguint “els paràmetres eclesiàstics”.

Altres esmenes liberals s’han presentat “seguint els suggeriments de l’informe del Consell Superior de la Justícia per tenir un text molt més neutre i inclusiu en qüestions de gènere” exposa Pallarés. Per aquest motiu, s’ha introduït una esmena al text perquè elimini el concepte pàtria de la pàtria potestat, deixant-lo només en potestat, per “adaptar tots els textos legislatius a un llenguatge més modern i inclusiu i no patriarcal”, tal com es recull en la motivació de l’esmena.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Liberal també ha fet a referència a la globalitat de la llei que considera “un text molt arcaic i que caldrà revisar en moltíssimes qüestions”. En aquest sentit, espera que “tot i el curt temps disponible es pugui treballar a la comissió”.