El Grup Liberal pregunta sobre les comissions rogatòries rebudes els últims cinc anys

ANDORRA LA VELLA 17/03/2016 SESSIÓ DE CONTROL AL GOVERN AL CONSELL GENERAL. FOTO DIGITAL EDUARD COMELLAS. POLÍTICA PARLAMENT CONSELL GENERAL

El Grup Parlamentari Liberal ha entrat una pregunta escrita al Govern per saber “quin és el procediment que es duu a terme davant d’una sol·licitud de comissió rogatòria” i tot un seguit de dades sobre les comissions rogatòries rebudes durant els últims 5 anys.

La consellera general Judith Pallarés ha registrat la pregunta a l’executiu per saber el nombre total de comissions rogatòries rebudes des del 2012 i a qui han anat adreçades, sigui al ministeri d’Exteriors o a les autoritats judicials andorranes. També es sol·licita saber a través de quines vies s’han rebut aquestes comissions i si s’han executat o no, i quantes segueixen amb procediments oberts actualment.

Entre el seguit de qüestions adreçades a Govern s’inclou saber “en quants casos s’ha permès a agents d’autoritat estrangers assistir a l’execució de les comissions rogatòries” i el nombre de vegades que les autoritats andorranes s’han desplaçat a l’estranger pel mateix motiu.

Per últim, Pallarés també vol que saber quins són els països que han enviat comissions rogatòries i una relació dels delictes investigats i perseguits per cada estat.

** A continuació podeu llegir el text íntegre de la pregunta escrita


Andorra la Vella, 19 de juliol, 2017

A LA SINDICATURA

La sotasignada,  M.I Judith Pallarés Cortés, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa l’article 129  del capítol 4 del Reglament del Consell general, sol·licito una resposta escrita del M.I Govern, en el millor termini possible, en relació a les actuacions dutes a terme en matèria de cooperació penal internacional amb d’altres estats.

Es pregunta:

Quin és el procediment que es duu a terme davant d’una sol·licitud de comissió rogatòria?

En els darrers 5 anys,

Quin és el total de comissions rogatòries internacionals rebudes? Quantes s’han adreçat al ministeri titular de relacions exteriors  i quantes s’han adreçat a les autoritats judicials andorranes?

Del total de comissions rogatòries internacionals  adreçades a les autoritats judicials andorranes: quantes han estat per via diplomàtica, quantes directament  i quantes mitjançant Interpol?

Del total de les peticions rebudes en tots els supòsits abans mencionats: quantes de les peticions rebudes s’han executat,  quantes s’han retornat sense executar-se i quantes hi ha obertes actualment?  Quins han estat els països demandants en tots els casos i quins eren els delictes investigats i perseguits per cada estat?

En quants casos s’ha permès als agents d’autoritats estrangeres assistir a l’execució de les comissions rogatòries?  

En quants casos les autoritats andorranes han assistit a comissions rogatòries a  l’exterior?  I, quines són les autoritats andorranes que han cobert aquestes demandes?

Finalment es pregunta, quantes d’aquestes demandes afectaven el dret de la intimitat?

 

Judith Pallarés

Consellera General del Grup parlamentari Liberal