El Grup Liberal favorable a l'actualització de les relacions laborals

El Consell General ha aprovat aquest dijous la presa en consideració de les Proposicions de llei qualificada de relacions laborals, de mesures de conflicte col·lectiu, i d’acció sindical i patronal amb el vot favorable del Grup Parlamentari Liberal.

La consellera general Judith Pallarés ha estat l’encarregada d’explicar a la cambra la posició del Grup Liberal en el debat de la presa en consideració de les tres Proposicions de llei. Sobre el text de relacions laborals, Pallarés ha alertat que “a Andorra no tenim tradició en el desenvolupament de dret laboral” recordant que “l’històric que tenim des del 2008 no ha donat molt bons resultats”. La parlamentària liberal ha defensat la necessitat  que “els drets i deures que es cerquen no siguin una càrrega excessiva per a ningú” i ha afegit que “cal crear una nova cultura laboral”. Encara amb la Proposició de llei qualificada de relacions laborals, Judith Pallarés ha valorat positivament “el plantejament de negociació col·lectiva, l’ampliació de setmanes de descans per paternitat i maternitat i la flexibilitat de la contractació evitant la creació de contractes de baixa qualitat”.

En relació a la proposició de llei qualificada d’acció sindical i patronal, des del Grup Liberal es creu que “aquesta llei no obtindrà millors resultats que l’anterior del 2008” malgrat plantejar “visions diferents i majors garanties i protecció als assalariats”. Tot i això es fa evident que “el problema no està en la lletra de la Llei sinó en la manca de confiança en el sistema per part de la base social que l’ha de fer servir” ha assegurat Judith Pallarés.

Per últim, en relació al text de mesures de conflicte col·lectiu, la parlamentària liberal ha reconegut “el pas valent que significa” i ha comentat que “pensava que mai veuria desenvolupat l’article de la Constitució que en fa referència”. Així mateix, el Grup Liberal entén que “no abordar aquesta qüestió era deixar coixa la reforma del mercat laboral que es vol aconseguir amb les lleis de relacions laborals i d’acció sindical i patronal”. Judith Pallarés ha defensat que “la vaga i el tancament patronal han de ser l’últim recurs d’acció en defensa dels drets col·lectius. Per aquesta raó trobem positiva l’obligatorietat dels actes de conciliació i arbitratges previs” que es contemplen en el text.

Un cop aprovada la presa en consideració de les tres Proposicions de llei, els grups parlamentaris disposen ara de 15 dies per presentar esmenes que no poden ser a la totalitat del text.


>> A continuació pots veure totes les intervencions dels consellers generals del Grup Liberal durant la sessió de Consell General del 23 de novembre del 2017