EL GRUP LIBERAL ENTRA A TRÀMIT LA PROPOSICIÓ DE LLEI D’INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA I NUTRICIONAL

El Grup Parlamentari Liberal ha entrat a tràmit una proposició de Llei d’Informació Alimentària i Nutricional per tal d’adaptar la legislació andorrana a la dels països del nostre voltant. La proposició de llei vol regular d’una forma clara i entenedora la informació que han de contenir les etiquetes dels productes alimentaris que es posen a la venda anunciant de forma inequívoca si contenen al·lèrgens.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és aconseguir una major seguretat alimentària i disposar dels mecanismes que permetin “conèixer la informació precisa de la composició dels aliments, de manera que millori la seguretat alimentària i el coneixement dels productes”. El text també recull l’obligatorietat que les escoles i centres educatius disposin de menús adaptats per alumnes amb intoleràncies alimentàries.

Els establiments de restauració obligats a informar sobre al·lèrgens

Un dels apartats de la proposició de llei promoguda pel Grup Liberal es centra en els establiments de restauració que estaran obligats a informar a les seves cartes o de forma general a l’establiment si els seus productes contenen o poden contenir al·lèrgens o traces d’aquests. També podran indicar quins plats elaboren sense al·lèrgens i que són aptes per persones amb intoleràncies alimentàries.

El text legislatiu s’ha redactat per garantir la seguretat alimentària de les persones amb intoleràncies alimentàries però tenint en compte el principi de mínima afectació, el que a la pràctica suposa que l’adaptació a la llei no suposarà cap impacte econòmic a les empreses.

El conseller general del Grup Liberal, Carles Naudi, assegura que aquesta proposició de Llei d’Informació Alimentària i Nutricional “és necessària per al país, ja que alhora que dota d’una major seguretat alimentària a les persones amb intoleràncies alimentàries, permetrà posicionar a Andorra com un país sensibilitzat amb aquesta problemàtica i evitar que els turistes amb intoleràncies hagin d’estar preguntant als restaurants si elaboren plats lliures d’al·lèrgens”. Naudi també creu que “caldrien accions de promoció d’aquells establiments que elaborin part o la totalitat de la seva carta lliure d’al·lèrgens.”

Andorra la Vella, 3 de juliol de 2016

Comunicació del Grup Parlamentari Liberal