El Grup Liberal dona suport als nous textos d’emprenedoria, producció ecològica i d’ordenament del sistema educatiu andorrà

El Grup Parlamentari Liberal ha donat suport a la Proposició de llei d’emprenedoria i  als Projectes de llei de producció ecològica i d’ordenament del sistema educatiu andorrà en la sessió extraordinària de Consell General celebrada aquest dijous al matí.

En el debat de la Proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament, Judith Pallarés ha incidit “en la gran quantitat de canvis que ha patit el text original del PS” que, entre altres aspectes, ha passat dels 88 articles de la proposta inicial a només 18.

La presidenta suplent del Grup Liberal considera que el text finalment aprovat “s’ha de valorar positivament tot i que obvia qüestions transcendents per aconseguir un impuls efectiu de l’emprenedoria”, com ara el foment de l’emprenedoria entre els joves més enllà de l’educació o un marc fiscal i de cotitzacions a la CASS més favorable durant els primers anys d’inici d’una activitat emprenedora.

Pallarés ha remarcat que “tot i que la llei no és molt més que un seguit de bones intencions, votarem a favor” i ha emplaçat al Govern a desenvolupar els aspectes que contempla la llei a través d’un reglament que permeti que pugui ser un text “útil i eficaç”.

El sistema educatiu andorrà mantindrà l’accés en els dos anys i mig gràcies a una esmena liberal

El conseller liberal Ferran Costa ha posat en relleu que la nova Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà “mantindrà l’accés al sistema en els dos anys i mig”, gràcies a una esmena del Grup Liberal que ha estat aprovada en comissió. A més, Costa ha valorat molt positivament el nou text que “té en compte aquesta evolució que han sofert els processos d’aprenentatge i inclou aspectes avui dia del tot necessaris, com són la ciutadania democràtica, el treball en equip, l’acceptació de les emocions, la creació d’entorns d’aprenentatge diversificats…”. La llei que fins avui era ha regit el sistema educatiu andorrà data de 24 anys enrere.


D’altra banda, des del Grup Liberal s’ha defensat la continuïtat de l’assignatura de religió com a optativa en el sistema andorrà, davant la proposta del PS d’eliminar-la. Costa ha defensat el valor pedagògic d’aquesta matèria, ja que “sense explicar la religió i la tradició judeocristiana del nostre país difícilment es pot entendre la història, l’art i la cultura d’Andorra”.

Regular la producció ecològica “ens permetrà vendre als països veïns”

Per últim, el Grup Parlamentari Liberal ha donat suport al Projecte de llei de la Producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris. Pallarés ha explicat que “cal donar eines per diversificar la producció agrícola i que això possibilitarà l’obertura de nous mercats amb la creació de distintius de qualitat que permetran vendre els productes andorrans als països veïns”. Tot i això, ha alertat que “amb la producció ecològica no serà un substitut als ingressos econòmics que avui dia els pagesos reben per les plantacions de tabac”.