EL GRUP LIBERAL DEMANA INFORMACIÓ SOBRE LES ACCIONS PER EVITAR EL "BULLYING" A LES AULES

La consellera general del Grup Parlamentari Liberal, Carine Montaner, ha entrat a Sindicatura dues demandes d’informació relacionades amb el bullying a les aules. En concret, pregunta al Govern pel nombre de campanyes promogudes a les escoles per lluitar contra el bullying durant els darrers 5 anys. També sol·licita conèixer detalls d’aquestes campanyes com ara el període en el qual es van fer, el suport de comunicació, el públic a qui anava adreçada i el contingut del missatge.

Es vol saber el nombre de campanyes dutes a terme els darrers 5 anys i quin protocol es fa servir per detectar els casos

Montaner també s’interessa pel protocol d’actuació en la lluita contra el bullying. En aquest sentit, demana pel nombre de casos que es detecten anualment a les escoles, així com els mecanismes de detecció. Alhora pregunta si s’ha mesurat l’eficàcia del protocol contra el bullying i si se’n fa un seguiment a través dels equips educatius dels centres per millorar-lo.

Les preguntes es fan arribar al Govern després que a la legislatura anterior es demanés al Ministeri d’Educació, a través de la Comissió Legislativa de Joventut, Esport i Educació, fer un protocol específic per lluitar contra el bullying i constatar mitjançant l’enquesta de convivència escolar 2012-2013 que la major part de casos es donen a les aules i que el bullying és un tema preocupant per la salut mental dels infants i adolescents.