El Grup Liberal demana informació sobre el programa de crèdits a innovadors

El grup també sol·licita conèixer el procés de creació de continguts de www.salut.ad

El Grup Parlamentari Liberal ha entrat una demanda d’informació a Sindicatura per tal que el Govern faciliti els informes tècnics que avalen els préstecs acordats i formalitzats del programa crèdits destinats al finançament privilegiats d’empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador entre l’1 d’octubre de 2014 i el 31 de març de 2015. Recordem que l’impagament de vuit beneficiaris d’aquest programa obligaran a l’Estat a pagar 800.000 € a les entitats bancàries en ser l’avalador dels crèdits.

D’altra banda, també s’ha entrat a tràmit una pregunta relativa a la creació dels continguts publicats al web www.salut.ad. Es demana al Ministeri de Salut conèixer els procediments seguits per determinar els continguts del web i els processos establerts per confeccionar-ne els continguts, donat que el redactat sobre els enterovirus de la pàgina andorrana (http://salut.ad/temes-de-salut/enterovirus) és gairebé idèntic a la informació que es pot consultar al web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/e/enterovirus/).