El Grup Liberal demana informació sobre el cas de la font d'Arinsal

El grup també ha demanat conèixer la retribució de les persones al servei de Govern que no consten en cap regulació normativa.

Amb la voluntat d’arribar fins al fons de la qüestió, el Grup Parlamentari Liberal ha entrat a tràmit una demanda d’informació sobre el cas de la Font d’Arinsal per conèixer les analítiques, informes i protocols sanitaris que s’han aplicat a l’empresa embotelladora durant els darrers dos anys.

Entre altres aspectes, es demana al Govern còpies dels informes i les analítiques microbiològiques realitzades pel Dr. Albert Bosch del Departament de Virologia Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, i també les dutes a terme per part del Departament de Salut del Ministeri de Salut Pública del Govern d’Andorra. La demanda d’informació inclou la sol·licitud d’una còpia del plànol del perímetre de protecció de la captació de la Font d’Arinsal i les inspeccions realitzades pel Departament de Salut.

D’altra banda, el Grup Parlamentari Liberal ha entrat a tràmit una pregunta relativa a l’informe de fiscalitzacions del Tribunal de Comptes al Govern durant el 2014 per conèixer les retribucions de les persones al servei de Govern que no consten en cap regulació normativa que les empari i, per tant, no es pot determinar els imports que perceben. La pregunta demana informació de l’exercici 2014 i inclou el 2015 atès que la reforma de la Llei de la Funció Pública encara no s’ha dut a terme. Alhora, el Grup Parlamentari Liberal sol·licita al Govern que informi de forma detallada dels conceptes abonats no previstos en cap normativa durant els anys 2014 i 2015.