El Grup Liberal demana empara al Síndic pels reiterats incompliments legals de l'AREB

El Grup Parlamentari Liberal ha demanat, a través del seu president suplent, l’empara del Síndic General pel “reiterat incompliment per part de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) de l’article 49 de la Llei General de les Finances Públiques”. Jordi Gallardo explica en l’escrit que “el ministre de Finances ha de trametre al Consell General, trimestralment i dintre del trimestre següent, una memòria explicativa de l’execució del pressupost de l’Administració general i de les seves modificacions” i recorda que “l’AREB és una entitat de dret públic” tal com es recull en la llei de la seva creació.

El president suplent del GPL remarca que “l’AREB no està complint” amb el que disposa la llei i que “no és la primera vegada que m’adreço a la Sindicatura per demanar la seva intervenció prop del Govern”. En el text de l’empara, s’indica que tot just “el 9 d’octubre els consellers generals han rebut la liquidació pressupostària del primer trimestre del 2017”, una documentació que “per complir amb els terminis marcats per la llei, s’hauria d’haver rebut com a màxim el 30 de juny del 2017”.

La situació s’ha repetit amb els comptes del segon trimestre “que s’haurien d’haver presentat el 30 de setembre del 2017” i encara no s’ha rebut per part dels consellers generals. Jordi Gallardo denuncia en l’escrit d’empara que aquest fet “ha esdevingut una pràctica habitual per part de l’AREB amb l’acceptació del Govern”.

Per últim, en el text adreçat al Síndic General es remarca que “aquest reiterat incompliment de la Llei General de Finances Públiques per part de l’AREB impedeix d’un costat poder a terme la tasca d’impuls i control al Govern dels consellers generals, i de l’altre, es tracta d’un menysteniment evident al Consell General a causa de la reiteració en l’incompliment de les obligacions legislatives” i es demana al “Síndic General com a màxim representant del Consell General” que solucioni aquesta situació.