El grup Liberal demana al Govern informació sobre els comptes de l'any 2015

Es vol conèixer en detall la informació sobre els crèdits, les operacions pressupostàries executades i la partida corresponent a “treballs realitzats per altres empreses” que puja a 8,56 milions d’euros. 

El conseller general del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo, ha entrat a sindicatura dues demandes d’informació relacionades amb la liquidació dels comptes del Govern d’Andorra corresponent a l’exercici 2015.

La primera demanda sol·licita informació relativa als crèdits aprovats durant l’any 2015 i que aquesta es faciliti desglossada per ministeris i departaments. També se sol·licita un llistat de les operacions pressupostàries executades durant el 2015 desglossada per ministeris i departaments. La finalitat d’aquesta demanda és que es puguin analitzar amb més deteniment la liquidació dels comptes del Govern d’Andorra de l’any passat.

Pel que fa a la segona demanda d’informació se sol·licita al Govern que especifiqui les adjudicacions superiors a 7.500 euros de la partida “227_Treballs realitzats per altres empreses” en la que s’han liquidat 8.568.554 euros. En aquest cas, es vol conèixer les dades dels projectes que s’han inclòs en aquesta partida que representa una important quantitat de diners dels pressupostos com ara la forma d’adjudicació, la identitat de l’adjudicatari i la partida pressupostària destinada, entre d’altres aspectes tècnics.

Pregunta urgent per la sessió de Consell d’aquest dijous 

Ferran Costa, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, formularà al Govern una pregunta sobre la decisió de l’executiu de no seguir col·laborant amb l’edició d’aquesta primavera de les Jornades Gastronòmiques de Cuina Andorrana “Andorra a Taula”. En concret, es vol saber quin cost havia suposat fins ara la col·laboració del Govern d’Andorra en aquestes jornades i per què aquest any s’ha decidit deixar de col·laborar-hi, el que a la pràctica ha suposat que l’edició d’aquesta primavera no s’hagi dut a terme.

Andorra la Vella, 14 de juny de 2016

Comunicació del Grup Parlamentari Liberal