El Grup Liberal defensa la necessitat de respectar els acords internacionals

El Grup Parlamentari Liberal ha defensat al Consell General la necessitat de respectar els acords internacionals signats pel Govern d’Andorra. Així ho ha manifestat, el conseller general Josep Majoral durant el debat de la proposta d’acord perquè Govern efectuï una consulta als ciutadans en relació a la importació de residus estrangers.

Majoral ha advertit de la “necessitat de fer front als compromisos contrets”, el que inclou l’acord que actualment Andorra té signat amb Espanya i que permet l’exportació de residus sensibles que el país no pot tractar al territori nacional com ara: els fangs de la depuradora, les cendres del forn, residus mèdics, l’amiant, les bateries, etc. El conseller del Grup Liberal ha remarcat “la importància de respectar als acords internacionals que signa a Andorra” i ha incidit, davant el fet que Andorra cremarà unes 10.000 tones anuals de residus procedents de comarques catalanes, que “100.000 tones de residus d’Andorra van anar a parar a Catalunya quan va ser necessari i que no es va qüestionar des de l’Estat veí”

Josep Majoral també ha justificat el vot del Grup Liberal, contrari a la proposta d’acord, en el fet que el GPL disposa un informe que garanteix el bon funcionament de la planta incineradora sumant-hi les 10.000 tones anuals més que hauria de tractar procedents de Catalunya. Alhora, el conseller liberal ha volgut remarcar la seguretat i el control d’emissió de partícules existents, ja que la planta compta “amb equipaments tècnics que mesuren les emissions les 24 hores del dia” que poden arribar a aturar la planta automàticament si els valors superen els paràmetres establerts. A més, Majoral ha incidit en el fet que amb aquestes importacions s’aconsegueix “un millor rendiment econòmic, ja que el forn genera més o menys electricitat” en funció dels residus incinerats.

El CDI amb Malta i els Projectes de llei del notariat, el d’intercanvi fiscal i el de prevenció del tràfic d’éssers humans aprovats per assentiment

D’altra banda, durant la sessió d’aquest dijous a la tarda, el Consell General ha provat per assentiment els Projectes de llei del notariat, el d’intercanvi fiscal i el de la prevenció del tràfic d’éssers humans als quals no s’havia presentat cap esmena per part dels grups.

Un altre dels punts que s’ha aprovat per assentiment ha estat el Conveni de Doble Imposició (CDI) amb Malta. Tot i que el Grup Liberal hi ha votat a favor, Carles Naudi ha demanat un esforç al Govern per “signar convenis amb països que poden aportar molt a Andorra, capaços de generar llocs de treball” davant el fet que els CDI que s’estan signant actualment són “amb juridisccions fiscalment favorables”. Malgrat això, Naudi ha celebrat “que continuï creixent la xarxa de països amb CDI”.