55 esmenes per fer “més realista, flexible i igualitària” la llei de relacions laborals

El Grup Parlamentari Liberal (GPL) ha presentat 55 esmenes a la Proposició de llei qualificada de relacions laborals perquè contempli la possibilitat del treball a distància i per objectius o productivitat i, també, l’eliminació de l’escletxa salarial entre homes i dones, el que faria la llei més flexible i igualitària.

Les modificacions presentades al text pretenen ajustar-lo a la realitat dels treballadors i del teixit empresarial del país. En aquest sentit es vol reforçar la formació continuada a les empreses, afegir un nou concepte d’hores complementàries pels treballadors a temps parcial que els permetrà millorar el sou i s’opta perquè els contractes de pràctiques formatives no remunerades no els reguli aquesta llei, per incentivar la contractació de joves en pràctiques.

Pel que fa a la millora de la conciliació familiar, passa d’una banda per incloure contractes de treball que permetin el treball a distància i per objectius o productivitat, això afavoriria poder treballar des de casa, en determinats casos, i no estar subjecte a un horari fix a la feina. D’altra banda, també es proposa l’ampliació de la baixa per maternitat fins als 6 mesos. L’augment del temps de baixa actual fins al mig any hauria de ser finançat pel Govern i no amb els recursos de la CASS.

La decisió de continuar treballant més enllà dels 65 anys ha de ser de mutu acord entre empresa i treballador. Per aquest motiu, des del Grup Liberal s’ha esmenat el text per revisar les condicions dels contractes de treball per majors de 65 anys, per poder seguir treballant més enllà de l’edat de jubilació i tenir accés a la pensió sense que això suposi una major càrrega per la CASS.

Pel que fa a la representació dels treballadors a les empreses, des dels consellers liberals es defensa un model de sistema unitari de representació sindical, més semblant a l’actual, molt més realista amb les possibilitats dels treballadors i amb els costos que poden assumir les empreses del país.

Des del Grup Liberal es considera que el doble sistema que recull la proposició de llei, sindical i dels treballadors, complicarà més les relacions entre empresaris i treballadors i no s’adapta a les dimensions de les empreses del país. A més, el redactat dona un paper massa intervencionista al Govern, ja que podria arribar a forçar l’elecció d’un representant dels treballadors a les empreses.

Les esmenes presentades també pretenen reforçar els convenis entre empreses i treballadors d’una manera molt més efectiva, adaptant aquests convenis a la realitat del sector laboral i no a un conveni general.

Les 55 esmenes del Grup Parlamentari Liberal a la Proposició de llei qualificada de relacions laborals  volen “adaptar el text a la realitat del teixit empresarial i dels mateixos treballadors del mercat andorrà” ha assegurat Jordi Gallardo. Per últim, també ha subratllat “la voluntat d’aconseguir l’eliminació de l’escletxa salarial entre homes i dones; i que el nou text contempli les modalitats de contractació del treball a distància i per objectius o productivitat”.

Pots veure la roda de premsa íntegra al nostre canal de YouTube: