El Comitè d'Escaldes-Engordany denuncia la manca d'estudis per a la ubicació de l'heliport

El Comitè parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany es mostra contrari a la ubicació de l’heliport a la zona de les Tresoles (Encamp) però a tocar de la parròquia d’Escaldes-Engordany. Denuncien que no s’han fet estudis previs que avalin la idoneïtat d’ubicar l’heliport en aquesta zona. De fet, membres del Comitè d’Escaldes-Engordany han estat treballant durant els últims dos mesos per tenir tota la informació possible sobre l’emplaçament proposat per Govern i han arribat a la conclusió, després de parlar amb nombrosos tècnics, que la zona tindria una qualificació molt baixa en seguretat -sense escapatòries per aterratges d’emergència i molt propera a la central de FEDA- i un baix nivell d’efectivitat, al voltant del 70%, el que implicaria que l’heliport hauria de romandre tancat 3 de cada 10 dies per condicions meteorològiques.

Des del Comitè parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany s’ha volgut remarcar que estan a favor de la construcció d’un heliport internacional però que Govern ha de fer estudis previs per determinar les zones del país hàbils per acollir-lo i “no començar la casa per la teulada” proposant terrenys sense saber si són òptims per construir-hi les instal·lacions heliportuàries.

A continuació podeu llegir el comunicat de premsa del Comitè parroquial d’Escaldes-Engordany sobre la ubicació de l’heliport a les Tresoles.

COMUNICAT DE  PREMSA – COMITÈ PARROQUIAL Ld’A ESCALDES-ENGORDANY

El Comitè escaldenc de Liberals d’Andorra es posiciona contrari a la ubicació de l’heliport internacional a la zona de Tresoles a Encamp. Tot i que en cap cas és contrari a un heliport internacional, que doni cabuda a tot tipus de vols, a condició que compleixi i respecti tots els estàndards enumerats en aquest comunicat.

El motiu és clar i contundent. No existeix un estudi previ per part del Govern on es delimitin per zones del país, les més favorables per ubicar-hi l’heliport internacional. Anteriorment, també es varen elegir diversos punts geogràfics d’ubicació amb la mateixa mancança i ara es reincideix, elegint la zona de Tresoles a Encamp amb total arbitrarietat política.

Creiem necessari aquest estudi previ per part del Govern i que hauria d’incloure, com a mínim, els següents punts a tindre en consideració:

1.- Qualificació tècnica de la zona amb referència a la seguretat, evitant les zones hostils quant a sobrevols, aterratge i enlairaments d’helicòpters.

2.- Qualificació de viabilitat econòmica, s’hauria d’arribar a assolir en la zona elegida un 95% d’efectivitat sobre l’anàlisi dels diferents paràmetres objecte d’aquest estudi. Caldria tenir en compte, entre altres aspectes, el diferencial de la capacitat de persones a transportar depenen de l’alçada de la ubicació de l’heliport.

3.- Qualificació de zones urbanes i naturals afectades pel sobrevol dels helicòpters, avaluant la incidència dels diferents tipus de contaminació i la seguretat.

4.- Quantificació del cost de la infraestructura segons la ubicació, així com dels terrenys disponibles i cost d’aquests.

Tanmateix, i en base de les diverses informacions respecte al suposat projecte d’heliport a la zona de les Tresoles a Encamp (ja que desconeixem formalment l’existència del projecte en si) hem pogut recollir des del nostre Comitè, diversos factors que de forma contrastada ens fan ja entendre que l’elecció és aleatòria i que, en tot cas, es podria justificar per l’existència d’interessos parroquials vers Encamp per part del Ministre Sr. Jordi Torres.

Altrament, l’avaluació de la zona de les Tresoles en base dels quatre paràmetres anteriorment exposats, conclourien una qualificació global molt baixa. Així, la zona elegida es compon en bona part de terrenys privats que amb la construcció d’heliport seran requalificats. Caldrà efectuar importants desmunts que juntament amb la infraestructura que caldrà construir-hi incrementaran notablement el cost del projecte. La viabilitat econòmica serà de ben segur molt baixa atesa l’elevada alçada de l’indret i restant efectivitat pel nombre de passatgers que per vol podran ser transportats.

La seguretat serà molt baixa per tractar-se d’un lloc tancat qualificat pels tècnics de zona hostil, mancant subzones planes pels casos d’emergència, i presumiblement quan bufi vent de sud, serà zona de sotavent fent impossible o molt perillosa la zona per volar, fent baixar amb només aquest factor el nivell d’efectivitat de la zona en un presumiblement 70%. La zona elegida és molt propera a les instal·lacions de FEDA i per arribar-hi caldrà sobrevolar molts habitatges. És recomanable que la pista d’aterratge FATO sigui a menys de 3 metres d’alçada per facilitar els aterratges i enlairaments, en aquest cas seria en terrassa, essent necessària també la pista de rodatge que no hi podrà o serà difícil de ser-hi per tractar-se d’un lloc d’espai molt reduït.

Per últim, i un cop efectuada la valoració de la zona més òptima per a construir-hi un heliport d’acord amb tot el que acabem d’exposar, caldria fer una revisió de la normativa aplicable al Principat en matèria de navegació aèria i d’heliports per tal de constatar si podria ser actualitzada i homologada internacionalment.

Comitè parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany