VISITA DELS CANDIDATS LIBERALS D’ANDORRA + INDEPENDENTS A L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC (AEAT) AL PAS DE LA CASA

Els candidats liberals de la llista nacional i de la territorial d’Encamp, Joan Carles CAMP i Miquel ALÍS, s’han reunit avui al Pas de la Casa, amb l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT), per presentar el programa electoral de Liberals d’Andorra + Independents. A la reunió s’han tractat diversos temes com ara la regulació de la figura jurídica del cens emfitèutic i la revisió de la pressió fiscal i contractual. Així mateix s’ha parlat de la modificació de la Llei General d’Ordenació del territori i urbanisme en el sentit de la revisió dels límits de la urbanització i la desqualificació en part, com a Snuble, el sol públic per a regularitzar els contractes del Cap del Port i Grau Roig, i alhora proposar la transformació de les gasolineres en hotels.
També s’ha exposat la voluntat de lliutar per la conservació dels límits geogràfics d’Andorra. Quant al Pas de la Casa, els candidats han propost la creació d’una taula de treball composta pel Govern, Consell, Comú, titulars emfitèutics, comerciants, industrials del turisme i Saetde amb la voluntat d’aconseguir que el Pas de la Casa esdevingui de nou un pilar econòmic d’Andorra, i això gràcies al capital privat i públic.
Els candidats liberals aposten fermament per fer del Pas de la Casa un espai atractiu, més tenint en compte que és l’entrada principal pel nord del nostre país. I en aquest sentit fer possible que el domini esquiable s’integri amb l’edificació, per evitar que el Pas de la Casa visqui d’esquena a l’estació. Cal eliminar les barreres físiques avui existents i per tal de permetre que els empresaris turístics tirin endavant, revisar les quotes d’immigració.
En aquesta línia des de l’Estat, promourem la negociació amb França de la possibilitat de construir un carrer paral•lel al riu Ariège, des del pont fronterer fins a l’aparcament del cap de l’Av. d’Encamp, amb diferents connexions cap al poble. Tanmateix, cal vetllar per la qualitat dels serveis de recollida de les escombraries.
Els candidats de Liberals d’Andorra + Independents, aposten per un Centre d’alt rendiment vinculant el Centre esportiu del Pas de la Casa amb l’antiga edificació de Sud Radio, situada a 2.500 m. Treballarem per aconseguir una sucursal del Casino al Pas de la Casa, que es construeixin les diferents estructures antiallaus per evitar els talls de la carretera que ens uneix amb França a l’hivern. Finalment, i per millorar el petit comerç al Pas de la Casa, aposten per les noves tecnologies (comerç andorrà i realitat augmentada). Farem del Pas de la Casa l’Eivissa de la neu.
I com no pot ser d’una altra forma, els candidats de Liberals d’Andorra + Independents, defensen que es pugui votar, amb unes urnes, al Pas de la Casa.