Troguet i Lafoz denuncien la irregularitat d'un càrrec del Comú d'Encamp

Consideren que el Comú cobreix places de cap de Departament amb personal amb contractes “de relació especial”

Els consellers de Liberals d’Andorra + Independents a la minoria del Comú d’Encamp, Jordi Troguet i Maria Isabel Lafoz, han presentat una sol·licitud perquè el Comú modifiqui el contracte d’un alt càrrec de la corporació que ‘de facto’ exerceix de cap de Departament. Tot recordant, que aquesta figura no pot ser triada “mitjançant una selecció subjectiva basada en la confiança personal ometent els principis bàsics per concórrer a una plaça pública” que consideren vacant.

Troguet i Lafoz exposen que el Comú té una persona en plantilla, amb contracte “de relació especial” en vigor des de l’1 de març de 2016, en qualitat d’assessor tècnic que ha d’assumir “les funcions d’assessorament tècnic i de direcció dels projectes i dels serveis en aquelles àrees que li encomanin els cònsols, essent responsable d’assumir les funcions de direcció i organització del Departament d’Aparcaments i Via Pública” segons resa al seu contracte laboral, el que li atorgaria les funcions de cap de Departament, sent totalment contradictori amb les disposicions legals vigents.

Els consellers de Ld’A+Independents recorden en el seu escrit al Cònsol Major d’Encamp que el marc normatiu regula la figura dels caps de departaments i que aquests són “funcionaris o bé agents de l’Administració de caràcter indefinit que han accedit a la plaça mitjançant el corresponent procés que garanteix els principis de publicitat, igualtat i concurrència” fet que es contraposa amb l’elecció a dit d’un càrrec de confiança.

Per aquest motiu, Troguet i Lafoz sol·liciten al Comú d’Encamp que doni cobertura a la plaça de cap de Departament en els termes que indica la normativa de la Funció Pública, alhora que alerten que el Comú està seguint el mateix procediment (un contracte de relació especial) per incorporar una persona al Departament de Recursos Humans.

Per últim, els consellers de Ld’A+Independents a la minoria del comú encampadà manifesten el seu neguit “pel descontrol i desorganització en la gestió dels recursos humans del Comú” que consideren del tot “inaudit i difícilment admissible tenint en compte que la majoria va estar al capdavant de la corporació durant la legislatura anterior”.