ELS CONSELLERS DE Ld’A+INDEPENDENTS D’ENCAMP PORTEN A BATLLIA EL COMÚ PER “GREUGE COMPARATIU”

Els consellers comunals de Liberals d’Andorra + Independents, Maribel Lafoz i Jordi Troguet, han entrat a batllia una demanda pel que consideren “un greuge comparatiu” amb els consellers de la majoria d’UP+DA. En concret, denuncien el fet que s’atribueixi un major sou als presidents de comissió de treball, quan aquests no està demostrat que tinguin una major càrrega de feina, i que alhora no es permeti a cap conseller de la minoria presidir una comissió. “Curiosament, tots els consellers de la majoria presideixen com a mínim una comissió el que “de facto” es tradueix en què cobren més que la resta dels consellers del Comú” afirmen Jordi Troguet i Maribel Lafoz.

Lafoz i Troguet consideren que se’ls discrimina davant els consellers de la majoria en atribucions de feina i sou

La demanda acceptada a tràmit, aquest dijous, per la Batllia denuncia que la remuneració establerta per la majoria al Comú d’Encamp no s’adiu amb l’article 25 de la Constitució que determina la igualtat de drets de tots els andorrans a l’hora d’accedir a les funcions i càrrecs públics. Tant Lafoz com Troguet creuen que “amb accions com aquesta s’estan vulnerants els seus drets com a consellers i andorrans en rebre un tracte diferent no contemplat per la Constitució”.

El text també demana la impugnació de la modificació del reglament del d’estructurament i funcionament del Comú d’Encamp, ja que recull que la remuneració dels integrants del plenari s’havia d’establir segons la càrrega de treball, la responsabilitat i la complexitat. En aquest sentit, els consellers de Ld’A+Independents asseguren que ser president de comissió no implica “ni més càrrega de treball ni més responsabilitat” perquè al final les decisions de les comissions s’han de votar en plenari i durant el transcurs d’aquestes els presidents no duen a terme més tasques que la resta de consellers que en formen part.

La demanda presentada a Batllia pretén restaurar els drets fonamentals dels consellers de la minoria i evitar que arbitràriament rebin menys atribucions per realitzar el mateix treball i tenir els mateixos deures i drets que els consellers de la majoria.

Encamp, 7 de juliol de 2016

Comunicació de Liberals d’Andorra