Víctor Pintos retreu a Marsol que “no compleix el seu propi pressupost”

Liberals d’Andorra ha votat en contra de la liquidació del pressupost 2017 del Comú d’Andorra la Vella. El conseller comunal de Ld’A, Víctor Pintos, s’ha mostrat molt crític amb els comptes, ja que considera que la majoria “es posa medalles anunciant que redueix l’endeutament quan la realitat és que ho fa perquè no liquida les inversions previstes al pressupost”.

La liquidació econòmica del pressupost de l’exercici 2017 indica que la corporació comunal ha executat només un 39,62% del capítol “Inversions reals”, 4,9 milions d’euros respecte als més de 12,3 milions pressupostats.  Per a Víctor Pintos aquesta dada reflexa que “la majoria comunal no compleix el seu propi pressupost”. A més, el conseller liberal subratlla que “aquestes dades mostren una clara manca de planificació a l’hora d’executar els projectes recollits al pressupost del 2017, ja que els treballs inclosos tenien nom i cognom des de principis d’any i molts d’ells o no s’han iniciat o ho han fet els últims mesos, deixant gran part de les partides econòmiques aprovades per aquest any 2018”.

Pel que fa a la reducció de l’endeutament anunciada per l’equip de Conxita Marsol, 6 milions d’euros menys durant l’any 2017, Víctor Pintos ho atribueix “al no compliment de les inversions pressupostades, el 2017 el Comú ha liquidat 7,5 milions d’euros menys del previst al capitol d’inversions reals”. Per aquest motiu, el conseller comunal de Ld’A ha augurat que “l’any que ve si es gasta el que està previst es faran servir les pòlisses de crèdit i l’endeutament augmentarà” i ha subratllat que “així ho tenen previst des de la majoria i, de fet, ho recull el marc pressupostari”.