El comerç a Andorra la Vella manté la seva vitalitat

Aquest migdia la candidatura de Cd’i + Liberals d’Andorra ha convidat a veïns del barri del Puyal, Ciutat de Valls, Barri Antic, associació de comerciants del barri antic i Quatre Camins, a compartir amb els candidats de Cd’i + Liberals d’Andorra els seus neguits i els seus suggeriments per activar comerços i l’economia de la parròquia, en un trobada a un restaurant del cap del Carrer.

L’objectiu és passar un missatge positiu respecte a la situació del comerç a la capital. Aquests dies s’ha parlat de que tanquen botigues a la parròquia i que el comerç ha perdut la seva vitalitat.

“Res més lluny de la realitat” ha afirmat Victor Pintos. “Veníem d’uns anys en que la tendència va ser negativa: del 2008 al 2012 es van tancar més botigues que no pas es van obrir, però aquests darrers tres anys aquesta tendència s’ha revertit i, es cert que hi ha comerços que tanquen –com de fet passa a totes les ciutats- però el saldo es positiu.”

Per exemple, tant l’any 2014 com el 2015 parlem d’un saldo positiu de 75 i 79 comerços de més, respectivament. Més xifres: mentre l’any 2008 es va tancar amb un saldo negatiu de 75 botigues menys, és a dir, hi va haver 267 baixes per només 192 altes. Aquest darrer any 2014, aquesta xifra de 75 comerços va ser positiva, és a dir, es van obrir 283 botigues per 208 que van tancar. I amb el que portem d’any 2015 el saldo es positiu en 79 nous comerços.

I encara si anem més lluny, malgrat la gran davallada dels anys més durs de la crisis econòmica, el saldo en el període de 2008 a 2015, continua essent positiu pel que fa al nombre de nous comerços. Així tenim que en aquests 8 anys, hi ha hagut 1948 baixes i 2000 altes, amb un saldo positiu de 52 nous comerços.

És a dir, els tres darrers anys s’ha aconseguit revertir la tendència negativa de cinc anys i aportar un saldo positiu.

El Comú, liderat per Cd’i ha treballat en condicions precàries, amb un pressupost hipotecat pel deute, però ha mantingut una política clara de suport als dos pilars en que es fonamenta l’economia de la parròquia: el comerç i el turisme.

“El Comú ha treballat aquests darrers anys per aconseguir trobar espais de diàleg amb els diferents representants de l’àmbit empresarial i comercial, però segurament encara hem de fer més” ha dit Victor Pintos. “I quan dic més em refereixo a que ja no sols els hem d’escoltar nosaltres i hem de ser receptius a les seves inquietuds. També cal que s’escoltin entre ells, que intercanviïn opinions, necessitat, propostes, dons no és fàcil arribar a solucions consensuades.”

Ha confirmat que s’han fet i seguiran fent accions de dinamització, promogudes pel comú amb la complicitat del sector privat, amb l’objectiu que reverteixin també en altres nuclis de la parròquia com Santa Coloma. I també ha enumerat els punts del programa en que el comerç és un objectiu prioritari:

– Redactar un Pla Estratègic per al desenvolupament econòmic, social i cultural.
– Col·laborar amb Andorra Turisme i la resta de corporacions locals per implantar el Pla estratègic de turisme de compres a Andorra.
– Seguir col·laborant amb totes les associacions comercials per dur a terme activitats als nostres carrers.
– Fomentar mitjançant el “Convention Bureau” l’explotació del centre de congressos.